EU-VLIEGBEWIJZEN FAQ

Zoals we inmiddels allemaal weten zijn de nieuwe Europese droneregels op 31 december van dit jaar van kracht geworden. Op www.dronewijzer.be kan je meer informatie vinden over het nieuwe dronebewijs (vergunning in de vorm van een certificaat) dat jij (zeer waarschijnlijk) nodig hebt om met je drone te mogen vliegen. Ook tref je daar een overzicht aan van de nieuwe droneregels én een lijst met de meest voorkomende drones en hun gewicht, met daarbij natuurlijk de klasse waarin ze vallen.

VRAGEN
Ondanks alle beschikbare informatie, zijn er toch nog veelvoorkomende vragen. Logisch ook, want nog niet alles is duidelijk en de overheid moet sommige zaken ook nog beslissen. Vandaar deze pagina met veel gestelde vragen, antwoorden en updates. Heb je zelf een vraag die na het lezen van de genoemde websites nog niet beantwoord is, stel hem dan hier.

DE CURSUS

Ik wil onder EU Dronebewijs Gevorderd A2 gaan vliegen. Moet ik dan ook nog eerst A1/A3 doen?

Ja. Het EASA systeem, dat vanaf 31 december van kracht wordt binnen alle Europese lidstaten, is in de basis een gestapeld systeem. Dus voor een Dronebewijs Gevorderd A2, dien je éérst het Dronebewijs Basis A1/A3 behaald te hebben. Ga je (doorgaans als professional) vliegen in een categorie hoger, de categorie Specifiek, dan dien je eerst de categorie Open doorlopen te hebben (A1/A3).

Is er helemaal geen praktijk vliegtraining vereist in de 'categorie Open' (A1/A3 en A2)?

Voor het Drone Vliegbewijs Basis A1/A3 is er geen praktijktrainingseis. Voor het Drone Vliegbewijs Gevorderd A2 zeker wel! Het is voor Gevorderd A2 wettelijk verplicht dat je verklaart dat je zelf een dronevliegtraining te hebt gedaan. EASA, zeg maar de Europese baas over de droneregels, heeft daar een speciaal document voor opgesteld. Hierin staat wat er met deze ‘zelftraining’ bedoeld wordt. Dutch Drone Academy heeft een ‘zelftrainingsinstructie’ gemaakt. Hierin staat precies hoe je aan de eisen van de zelftraining kunt voldoen. Deze zelftrainingsinstructie is te verkrijgen bij Belgian Drone Academy, samen met tal van andere extra ondersteunende downloads voor de Europese dronevlieger.

Het is een misverstand dat je een ondertekende zelftrainingsverklaring op zak moet hebben. De Belgische Dienst verifieert of jij die zelftraining gedaan hebt (je moet de verklaring uploaden). Daarna mag pas het A2 Drone Vliegbewijs vrijgegeven worden. Het feit dát je een A2 Vliegbewijs hebt, geeft dus al aan dat je de vereiste zelftraining hebt gedaan (of dat je dit in elk geval verklaard hebt).

Zelf-trainigsverklaring

Een zelftrainingsverklaring (self-training declaration) is nodig wanneer je onder de beperkingen van de Open Subcategorie A2 (Drone Vliegbewijs Gevorderd A2) een drone-operatie (vlucht) uitvoert. Je verklaart zelftraining (of dronevliegtraining door een ander) gedaan te hebben door na het slagen voor het A2 examen deze verklaring te uploaden. We hebben een trainingsinstructie gemaakt die voldoet aan de EASA (zelftrainingseisen. Hiermee kun je jezelf stap voor stap trainen. Deze Support Package is hier te koop samen met andere documenten (professionele logboeken, checklists, operationeel vluchtplan): EU Drone Pilot Support Package – Belgian Drone Academy.

WETGEVING

De cursussen zijn opgedeeld in subcategorieën A1, A2 en A3, maar A3 is niet de zwaarste. Hoe zit dat nou?

Er zijn vanaf 31 december 2020 de volgende drie hoofdcategorieën binnen de Europese onbemande luchtvaart (drones).

Binnen elke hoofdcategorie zijn subcategorieën. In de laagste categorie, de categorie open, zijn dat er drie zoals je hieronder kan zien. Alles binnen de nieuwe droneregels is gebaseerd op een inschatting van risico. Zo ook de hoofdcategorieën hierboven en ook de subcategorieën hieronder. Hoe groter het risico dat bij een dronevlucht komt kijken, hoe meer maatregelen je moet nemen en kennis en training je moet hebben als piloot (en drone-operator).

Click to enlarge

Het door EASA ingeschatte risico dat bij vluchten onder de beperkingen van dronevluchten binnen de subcategorie A1 en A3 komt kijken, is zo goed als gelijk. Daarom geldt voor deze twee categorieën dezelfde cursus en examen. Het risico bij vluchten onder de subcategorie A2, wordt hoger ingeschat. Daarom dien je daarvoor een extra examen af te leggen en een verklaring te ondertekenen dat je zelftraining hebt gedaan. Die zelftraining dien je natuurlijk ook echt gedaan te hebben! Voor de duidelijkheid: een A2 examen (en eventuele extra cursus) doe je nadat je de A1/A3 cursus met examen reeds met goed gevolg hebt afgelegd.

Ik ga voor Dronebewijs Gevorderd A2, kan ik dan ook gebruik maken van de set regels voor A1/A3 als het mij uitkomt?

Ja dat mag. Dronebewijs Gevorderd A2 is hoger dan Dronebewijs Basis A1 of A3 en dan mag je van elke regels per subcategorie gebruik maken. Het combineren van beperkingen uit verschillende subcategorieën mag natuurlijk zeker niet!

Als ik volgend jaar een nieuwe drone koop, kan ik dan gewoon doorvliegen met mijn Drone vliegbewijs?

De kans bestaat van niet. Er zijn verschillende dronegewichten gekoppeld aan elke subcategorie binnen de categorie Open. Ook heb je te maken met een overgangsregeling, waarbij er verplichtingen veranderen die aan de drone gesteld worden per 1 januari 31 december 2022. Check dus voordat je een nieuwe drone koopt www.dronewijzer.be voor uitsluitsel inzake jouw persoonlijke situatie.

Moet ik als particuliere vlieger (hobbymatig gebruik) mijn drone verzekeren?

Ja. Je moet een verzekering afsluiten om alle mogelijke lichamelijke en materiële schade te dekken.

Voor drones met een maximale startmassa van minder dan 20 kg is een burgerlijke aansprakelijkheid verzekering nodig, vraag bij de verzekering na of deze dekking biedt voor je vluchten

Voor drones met een maximale startmassa ≥ 20 kg is een professionele aparte drone verzekering nodig.

Tot slot een tip: Monteer je extra opties op jouw drone? Zoals een andere lens of een set prop guards? Let dan goed op of jouw drone boven de gewichtslimiet komt die voor jouw categorie en drone geldt. Bij een aanhouding wordt de drone gewogen zoals je er op dat moment mee vloog. Dat kan niet alleen een boete opleveren maar bij een ongeluk kan de verzekering ook claimen dat je niet legaal gevlogen hebt. En dan is er dus ook geen dekking! Dutch Drone Academy heeft een samenwerking met flight-deck.nl waarbij er een goede dekking tegen de scherpste tarieven geboden wordt, ook voor particulieren die dit wensen.

Vanaf welke leeftijd mag je met een drone vliegen?

In de Subcategorie A1 en A3 is de minimumleeftijd 14 jaar (er is geen minimum leeftijd voor speelgoeddrones). In subcategorie A2 is de minimumleeftijd 16 jaar.

Moet ik me aan bepaalde regels houden als ik een drone bestuur onder de 250 gram?

Ja, je hoeft geen dronebewijs te halen moet een drone van 249 gram of lichter. Echter zijn er nog steeds regels waar je je aan moet houden. In sommige gevallen kan het dan toch handig zijn om een online cursus te doen (Vliegbewijs Basis A1/A3) of kijk op: Dronewijzer.be

DE OVERGANGSPERIODE

Wat is een CE-klasse markering?

Alle drones die op de markt komen, moeten zijn voorzien van een CE-klasse markering. De verplichte CE-markering die op elk verkocht product zit, is uitgebreid met verschillende klassen voor drones, namelijk C0 tot en met C6. Voor drone-operaties in de EASA Categorie Open worden drones met klasse markering C0 tot en met C4 gebruikt. C5 en C6 drones worden gebruikt in de EASA Categorie Specifiek, een risico niveau hoger.

Kan ik een CE-klasse markering op mijn drone laten zetten?

De technische eisen voor de verschillende klassen zijn gedefinieerd in de EASA regelgeving. Op dit moment zijn er nog geen drones op de markt die een CE-markering hebben. Het is ook niet mogelijk om een klasse toe te wijzen aan reeds bestaande drones.

Mijn drone heeft geen CE-klasse markering, mag ik dan wel vliegen?

Om piloten in staat te stellen tijdens de overgangsperiode (31 december 2020 tot en met 31 december 2022) te blijven vliegen met hun bestaande drone(s), zijn regels opgesteld. Die bestaande drones worden overigens aangeduid met de term ‘legacy drones’. De algemene regels voor elke subcategorie zijn nog steeds van toepassing, maar met een paar verschillen:

 • Met een drone tot 250 gram mag je vliegen in de Open subcategorie A1;
 • Drones tussen 250 en 500 gram mogen in A1 vliegen met een kennistest;
 • Met een drone tot 2 kilogram mag je vliegen in de Open subcategorie A2. Extra voorwaarde is wel dat je minstens 50 meter afstand houdt van personen;
 • Drones die zwaarder zijn dan 2 kilogram (maar niet zwaarder dan 25 kilogram) vallen in de Open subcategorie A3.

Mag ik na de overgangsperiode nog vliegen met drones zonder CE-klasse markering?

Na 31 december 2022 kun je met een drone onder de 250 gram zonder CE-klasse markering blijven vliegen in de EASA subcategorie Open A1, en als de drone meer dan 250 gram en minder dan 25 kilogram weegt, in de EASA subcategorie Open A3. Je kunt niet meer onder subcategorie Open A2 vliegen.

DRONE OPLEIDINGEN IN HET BUITENLAND

Zijn er gratis drone-opleidingen in het buitenland?

Ja! Enkele landen binnen Europa bieden de online cursus voor het Basis Vliegbewijs A1/A3 gratis aan. Je zal daar zeker nog meer over gaan horen. Waar je over kan nadenken bij de keuze of jij dit ook wilt doen is:

 1. Spreek ik de taal van de cursus goed genoeg (er zijn geen gratis Nederlandstalige cursussen in het buitenland).
 2. Wil ik een goede dronepiloot worden, of zo snel en goedkoop mogelijk mijn certificaat halen?

Belgian Drone Academy onderscheidt zich met haar cursussen, die wij 100% zelf ontwikkelen net als alle drone-leerboeken voor het MBO in Nederland, door:

 1. Duidelijke uitleg van alle specifieke drone-termen (je ontvangt ook een Dronewoordenboekje bij elke cursus) en makkelijk begrijpbare, Nederlandse taal.
 2. Speciale extra informatie over de punten waarin België afwijkt qua wetgeving van de Europese wet (er zijn uitzonderingen).
 3. Een complete supportpagina met linkjes naar alle Belgische instanties die je nodig hebt bij het dronevliegen én de daarbij behorende vluchtvoorbereiding.
 4. Een perfecte aansluiting op het Gevorderd Vliegbewijs A2.
 5. Een eigen persoonlijke leeromgeving waarbinnen je, indien gewenst, meerdere cursussen en downloads kunt opbouwen rondom jouw dronegebruik.
 6. Altijd snelle en duidelijke, Nederlandse support bij vragen of problemen.
 7. Een behoorlijke hoeveelheid extra belangrijke informatie voor dronepiloten waarover geen examenvragen worden gesteld (in een aparte kleur tussen de cursushoofdstukken in).
 8. Speciale aanbiedingen op gebied van DJI drones, specialisatie cursussen en praktijkworkshops in onze grote hangaar te Vliegkamp Valkenburg voor onze klanten.
 9. Altijd het laatste nieuws als eerste weten, wat voor Belgische dronepiloten van belang is.
 10. Tot slot help je ons te investeren in de kwaliteit van onze leermiddelen en het financieren van initiatieven als het Nederlands Drone Seminar (www.droneseminar.nl)

Vragen

Heb je zelf een vraag die na het lezen van de genoemde websites nog niet beantwoord is, stel hem dan met behulp van onderstaand formulier.

Stel een FAQ vraag

Erachter komen welk Europees Dronebewijs voor jouw van toepassing is? Bezoek dan Dronewijzer.be