AVG & VOORWAARDEN

AVG

Zoals alle bedrijven in Europa, moet Drone Education Centre B.V. (handelend onder de naam Belgian Drone Academy en Dutch Drone Academy) zich ook houden aan de AVG (GDPR). Omdat wij een door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen Opleidingsinstelling & Erkende Opleidingsinstantie (RTF) zijn en veelal met persoonsgegevens te maken krijgen, is dit in ons geval wellicht wel extra van belang. In dit document leest u informatie over hoe wij met persoonsgegevens, data en databescherming omgaan.

Naar AVG

Algemene Voorwaarden

Als u met ons zaken doet, kan het zijn dat u soms precies wilt weten wat door ons bepaalde voorwaarden zijn waaronder wij dat doen. Leest u deze voorwaarden aandachtig. Indien wenselijk kan er in overleg van afgeweken worden, maar alleen nadat dit schriftelijk is bevestigd door partijen.

Naar Algemene Voorwaarden